Added by on 2017-09-21

Mai Ram Yoga Ashram Vilnius, www.mairamyoga.lt

Chandra Namaskāra
Salutation of the Moon

The Vedic scriptures speak of the spiritual and cosmic importance of the solar and lunar phases. The Sun controls our soul, while the Moon has command of our mind. The interaction of these two planets produces changing phases of the Moon. Changing from new to full moon and in reverse, these phases affect Earth, animal and plant life and human body, mind and emotions.
Chandra Namaskāra is a practice of adoration of the Moon. In Sanskrit, Chandra means “the moon” and Namaskāra stands for “salutation, adoration”. This practice linked with the lunar cycles consists of fourteen asanas performed with the left and right side. The sequence of the asanas matches the 14-day movement of the Moon to the full moon phase and the 14-day movement to the new moon phase.

Chandra Namaskāra is performed 14 times, with 7 cycles for the left and right side, reciting the mantras of the Nityas. Regular practices of Chandra Namaskara purify vital energy that circulates in the body and allow to control varying moods, actions and other processes in human life influenced by the change of the Nityas.
The best time for performing this practice is the evening or the night when the Moon is visible.

Guru Mai Ram Devi

OUR GURU
http://mairamyoga.lt/en/musu-guru-mai-ram-devi/

Chandra Namaskāra Mantras
1. ॐ कामेश्वर्यै नमः
om kāmeśvaryai namaḥ
Salutations to the Goddess who ful ls desires!

2. ॐ भगमालिन्यै नमः
om bhagamālinyai namaḥ
Salutations to the one who bestows well-being and protects from evil!

3. ॐ नित्यक्लिन्नायै नमः
om nityaklinnāyai namaḥ
Salutations to the gentle one who bestows eternal grace!

4. ॐ भेरुण्डायै नमः
om bheruṇḍāyai namaḥ
Salutations to the ferocious one that destroys evil!

5. ॐ वह्निवासिन्यै नमः
om vahnivāsinyai namaḥ
Salutations to the one who resides in re and connects with the divine world!

6. ॐ वज्रेश्वर्यै नमः
om vajreśvaryai namaḥ
Salutations to Vajreshvari, the Goddess of the weapon that destroys evil, who bestows great Force!

7. ॐ दूत्यै नमः om dūtyai namaḥ
Salutations to the herald of the divine message and the messenger of God!

8. ॐ त्वरितायै नमः
om tvaritāyai namaḥ
Salutations to the one who reveals herself swiftly and bestows grace!

9. ॐ कुलसुन्दर्यै नमः
om kulasundaryai namaḥ
Salutations to the most charming one of the whole divine Family!

10. ॐ नित्यायै नमः
om nityāyai namaḥ
Salutations to the eternal one!

11. ॐ नीलपताकिन्यै नमः
om nīlapatākinyai namaḥ
Salutations to the one who has been known in the depth of eternity!

12. ॐ विजयायै नमः
om vijayāyai namaḥ
Salutations to the victorious one!

13. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः
om sarvamaṅgalāyai namaḥ
Salutations to the auspicious one who bestows prosperity, wealth, fertility and joy!

14. ॐ ज्वलमालिन्यै नमः om jvalamālinyai namaḥ
Salutations to the one who is garlanded with ames and annihilates anger and rage!

15. ॐ चित्रायै नमः om citrāyai namaḥ
Salutations to the one who sparkles with the clarity of Consciousness!

16. ॐ त्रिपुरसुन्दर्यै नमः
om tripurasundaryai namaḥ
Salutations most beautiful in the three worlds!

OM TAT SAT

Chandra Namaskara
Mėnulio Pasveikinimas

Vedų raštuose kalbama apie dvasinę ir kosminę Saulės bei Mėnulio fazių svarbą. Saulė valdo mūsų sielą, o Mėnulis — mūsų protą. Šių dviejų planetų sąveikoje atsiranda kintančios Mėnulio fazės. Nuo jaunaties iki pilnaties ir atgal besikeisdamos fazės daro įtaką Žemei, gyvūnijai, augmenijai, žmogaus kūnui, protui ir emocijoms.
Chandra Namaskara — tai Mėnulio garbinimo praktika. Išvertus iš sanskrito kalbos Chandra reiškia „mėnulį”, Namaskara — „sveikinimą, garbinimą”. Ši, su mėnulio ciklais susijusi praktika, susideda iš keturiolikos asanų, atliekamų kaire ir dešine pusėmis. Asanų seka atitinka 14-os dienų Mėnulio judėjimą iki pilnaties dienos ir 14-os dienų judėjimą iki jaunaties dienos.

Chandra Namaskara atliekama 14 kartų, po 7 ciklus kaire ir dešine pusėmis, tariant Deivių Nitjų mantras. Reguliariai praktikuojant Chandra Namaskara išsigrynina kūne cirkuliuojanti gyvybinė energija, todėl tampa įmanoma valdyti kintančias nuotaikas, veiksmus ir kitus Deivių Nitjų kaitos įtakojamus procesus žmogaus gyvenime.
Praktiką geriausia atlikti vakare arba naktį, ypač, kai Mėnulis yra mattmas.

Guru Mai Ram Devi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*